logo
Servis na diaľku

Pre realizáciu servisného zásahu vzdialenou správou je potrebné prevziať a spustiť aplikáciu Teamviewer

Hot-line:
0903 959 381

Pracovné dni 8.00 – 16.30.

Ochrana a bezpečnosť dát

Možno si to už ani neuvedomujeme, ale dnešný svet je prešpikovaný počítačmi a informačnými technológiami. Množstvo našich každodenných úkonov, ktoré berieme ako samozrejmosť, je na nich do značnej miery závislá. Prostredníctvom počítača komunikujeme s priateľmi a obchodnými partnermi, objednávame na internete tovar, spravujeme svoje bankové účty atď. A všetko to berieme ako samozrejmosť. Až v prípade, keď niečo nefunguje, poznávame, aký sme zraniteľný. Preto je nutné bezpečnosti informačných technológií vo firemnej aj súkromnej sfére venovať patričnú pozornosť. Dnes už snáď nenájdeme firmu, ktorej kľúčové dáta by neboli uložené a spracovávané v nejakom informačnom systéme. Počítačom bežne zverujeme všetky cenné informácie, na ktorých závisí úspech či neúspech nášho podnikania. Musíme si ale uvedomiť, že na naše počítače číha nejedno nebezpečenstvo. Sú to nie len často medializovaní hackeri a počítačové vírusy, ale tiež úplne obyčajné veci, ako napr. výpadok prúdu alebo prírodná katastrofa. V oblasti informačných technológií, sme svedkami neustáleho nárastu útokov na počítače, servery i celé siete. Moderní útočníci sa už neuspokoja len s tým, že sa niekam dostanú. Ich primárnym cieľom je spôsobiť škodu alebo ešte horšie obohatiť sa na úkor svojich obetí. Hlavne z týchto dôvodov je v posledných niekoľkých rokoch venovaná informačnej bezpečnosti veľká pozornosť ako na úrovni výrobcov softvéru, tak aj bežných užívateľov. Budovanie a zaistenie zodpovedajúcej úrovne informačnej bezpečnosti je behom na dlhú trať. Procesy spojené s informačnou bezpečnosťou je treba chápať v širokých súvislostiach - nie len technických, ale tiež organizačných, personálnych a ďalších. Len tak sa dá zaistiť nevyhnutnú dôveryhodnosť ICT štruktúr organizácie. Komplexný menežment informačnej bezpečnosti je založený na strategických úvahách organizácie. Musí byť vhodne začlenený do jej štruktúry. Efektívna ochrana informácií vyžaduje predovšetkým detailnú znalosť existujúcich slabín informačného systému – tzv. bezpečnostných rizík. Táto znalosť umožňuje zaviesť efektívne a výkonné ochranné opatrenia. Cieľom budovania bezpečnosti IS/ICT je vytvorenie uceleného systému, ktorý podporuje efektívny štýl riadenia a správy tejto oblasti, vrátane precízneho stanovenia hierarchie zodpovedností, povinností a práv jednotlivých subjektov (zamestnancov, odberateľov, dodávateľov…), ktoré do prostredia IS vstupujú. Sme pripravení Vám pomôcť v rôznych oblastiach informačnej bezpečnosti vašej organizácie, ako je:

  • identifikácia a ohodnotenie informačných rizík
  • definícia a implementácia vhodných protiopatrení
  • návrh a implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti
  • návrh a implementácia technickej bezpečnosti
  • penetračné testy a audity informačných systémov
  • návrh bezpečnostných procesov a spracovanie dokumentácie
  • audity a previerky bezpečnosti
  • a ďalšie.

Našim klientom dokážeme pomôcť ako v čiastkových projektoch, tak aj v komplexných rozsiahlych projektoch, ako je napr. zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti.

Partnerstvá:
Microsoft - certified partner; Eset - Silver partner; Zyxel - Silver partner;
Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular