logo

Komerčný certifikát

Osobné komerčné certifikáty sú určené primárne pre potreby vytvárania a overovania elektronických podpisov a šifrovania údajov. Tieto certifikáty sú vydávané podľa medzinárodne platných štandardov a je preto možné ich bezproblémové využitie v akomkoľvek systéme vyžadujúcom použitie certifikátov pre rôznorodé účely. Tieto certifikáty sú prvou voľbou ak chcete zabezpečiť Vašu komunikáciu pomocou elektronickej pošty, ochranu dôvernosti Vašich údajov alebo nahradiť papierovú komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi alebo priateľmi elektronickou.

Osobný komerčný certifikát možno vydať pre:

 • fyzickú osobu,
 • zamestnanca,
 • živnostníka,
 • právnickú osobu.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri podaní žiadosti o certifikát:

Komerčný certifikát pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre fyzickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Zamestnanecký komerčný certifikát

Pri podaní žiadosti o zamestnanecký komerčný certifikát je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • súhlas s vydaním zamestnaneckého certifikátu [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]
 • doklad o existencii zamestnávateľa
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre živnostníka

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre živnostníka je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • živnostenský list
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre právnickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre právnickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • doklad o existencii právnickej osoby resp. organizácie a oprávnení ju zastupovať
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

 • na fakturáciu a iné účtovné doklady
 • komunikáciu pomocou elektronickej pošty

Základnú Informáciu o cenách nájdete v Cenníku Registračnej autority.

V prípade záujmu o bližšie informácie, nás neváhajte kontaktovať e-mailom,
alebo telefonicky.: 036 / 6 333 070, 071
Ing. Tatiana Prišťáková 0904 250 502
itech(zav)itech.sk

Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular