logo
Servis na diaľku

Pre realizáciu servisného zásahu vzdialenou správou je potrebné prevziať a spustiť aplikáciu Teamviewer

Hot-line:
0903 959 381

Pracovné dni 8.00 – 16.30.

Money S5

Informačný systém pre väčšie spoločnosti

Money S5 Svet je plný informácií, podnikanie je stále náročnejšie a je stále obtiažnejšie získať konkurenčnú výhodu. A ešte ťažšie je udržať si ju. Správné informácie v správnom čase sú dnes kľúčom k úspechu. Prosperita firmy záleží na rýchlosti spracovania dát a na schopnosti získať z nich rozhodujúce informácie, ktoré umožnia nielen včas reagovať na zmeny v okolí, ale do určitej miery i tieto zmeny predvídať. Logicky sa preto zvyšujú nároky na podnikové informačné systémy (ERP) a riešenia vyvinuté v druhej polovici deväťdesiatych rokov strácajú dych. Money S5 predstavuje súčasnú technologickú špičku riešenia pre stredné a väčšie spoločnosti. Na pozadí jednoduchého používateľského rozhrania funguje otvorený systém, ktorý sa za veľmi rozumnú cenu prispôsobí individuálnym požiadavkám zákazníka.

Money S5 je "modulárny systém", implementovaný na mieru zákazníkovi. To znamená, že zo širokého sortimentu ponúkaných modulov si vyberiete tie, ktoré využijete vo vašej spoločnosti, a naši technici ich prípadne ďalej prispôsobia vašim potrebám. Získate tak dve výhody naraz: neplatíte zbytočne za niečo, čo nebudete využívať (každý modul je spoplatnený samostatne) a vo vašej účtovnej agende vám nebudú prekážať nepoužívané časti systému.

Architektúra Money S5 sa riadi logikou "metadát". V ich rámci sú definované základné operácie s účtovnými informáciami (ktoré zadáva bežný používateľ) - práca so zoznamami, vyhľadávanie, preberanie informácií apod. Pre technikov spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a ich obchodných partnerov je k dispozícii tzv. metadatamanager, ktorý je schopný konfigurovať a vytvárať ďalšie väzby a funkčnosti systému. Pomocou definície nových metadátových štruktúr je možné jednoducho a rýchlo vytvoriť celkom nové moduly, ktoré si ale zachovávajú bežný dizajn a rovnakú základnú funkčnosť, ako ostatné moduly Money S5.

Všeobecné vlastnosti

 • Možnosť doplniť k akémukoľvek zoznamu vlastné používateľské údaje, podľa ktorých je možné následne zoznam triediť alebo vyhľadávať jeho položky.
 • Hierarchické členenie zoznamov do systému ľubovoľnej stromčekovej štruktúry skupín sindividuálnou konfiguráciou.
 • Ľahšia orientácia vzoznamoch vďaka zobrazeniu detailov k položke pod kurzorom.
 • Prepracovaný systém tvorby hierarchicky členených filtrov s jednoduchou aplikáciou, dve úrovne zadávania filtrov (jednoduchý výber podmienok alebo pokročilá definícia vlastných podmienok), možnosť uloženia filtrov a ich kombinovanie pomocou logickej väzby.
 • Funkcia rýchleho vyhľadávania v zoznamoch umožní okamžité nájdenie identického údaja (čísla, textu).
 • Možnosť získať štatistické údaje ovybraných položkách vľubovoľnom zozname pomocou funkcie Súčet.
 • Export všetkých zoznamov do XLS súboru, tlač do PDF vrátane automatizovanej možnosti odoslať doklad napr. ako mail s PDF prílohou či v HTML tvare.
 • Evidencia všetkých operácií vykonaných v systéme uľahčí neskoršie dohľadávanie akcií jednotlivých používateľov. Je nastaviteľná v troch úrovniach, v najvyššej sa evidujú všetky operácie vykonané so systémom a zálohujú sa všetky predchádzajúce verzie dokladov.
 • Najmodernejšie súčasné technológie a otvorená viacvrstvová architektúra podporujú napojenie na ďalšie softvérové riešenia a programovanie zákazkových aplikácií.
 • Prepracovaná agenda prístupových práv a rolí dovoľuje každému zamestnancovi detailne vymedziť, k akým dátam má prístup a to až na úroveň jednotlivých záznamov na karte. Prístup je možné obmedziť na čítanie, obstarávanie nových záznamov, opravy, mazanie a zadávanie konfigurácie. Je takisto možné zobraziť len podmnožinu dát závislú na nastavenom filtri.
 • Možnosť pripojiť ľubovoľný dokument k akémukoľvek záznamu.
 • Možnosť prevodu základných kmeňových dát zo súčasného ekonomického systému.
 • Školiace a servisné zázemie jedného z najväčších tuzemských producentov podnikových informačných systémov.

Money S5 sa vyznačuje dokonalou previazanosťou všetkých modulov.

Dostupné moduly Money S5
Spolu so základným popisom. Kliknutím na nadpis zobrazíte podrobnejšie informácie.

 • Adresár
     evidencia zákazníkov vrátane ich vernostných zliav, dodávateľov i ďalších osôb a spoločností
     jednoduchý export dát do ďalších modulov (faktúr, skladov, objednávok apod.)
 • Účtovníctvo
     vedenie podvojného účtovníctva, evidencia DPH a tvorbu výstupov na základe požiadaviek legislatívy
     zoznam údajov z rôznych evidencií, previazaných s modulom
 • Majetok
     evidence dlhodobého i krátkodobého majetku
     rozsiahle možnosti odpočtu lízingového majetku
 • Fakturácia
     evidencia rôznych typov faktúr vystavených i prijatých
     možnosť zobrazenia zoznamu položiek faktúr vystavených i prijatých
 • Sklady
     katalóg všetkých obchodovaných predmetov a služieb
     vytváranie logických i fyzických skladov
 • Cenníky
     definície cien a ich priradenie položkám v katalógu
     export cien do faktúr, skladov, objednávok apod.
 • Objednávky
     zabezpečenie predpredajnej fázy obchodu
     objednávky prijaté i vystavené
 • Mobile S5
     modul slúžiaci k pripojeniu PDA a mobilných telefónov k Money S5
     plnohodnotný a plne funkčný mobilný klient
 • Predajňa SQL
     samostatný program, plne integrovaný do Money S5
     komfortná podpora maloobchodného predaja v malom butiku i rozsiahlom supermarkete
 • TaxEdit
     nadštandardná komfortná správa daňových formulárov
     spätnoväzobný kontrolný systém
 • JetWeb S5
     aplikácia pre tvorbu webovej prezentácie a správu internetového obchodu
     priama nadväznosť do systému a previazanosť s ďalšími zákazníckými riešeniami
   

Je určený práve Vašej spoločnosti!

Bližšie informácie o Money S5 na stránke výrobcu: www.money.sk

V prípade záujmu o konkrétne riešenia, nás neváhajte kontaktovať e-mailom,
alebo telefonicky: 036 / 6 333 070, 071
Ing. Michal Prišťák
pristak(zavinac)itech(bodka)sk

Súvisiace odkazy:

Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular