logo
Servis na diaľku

Pre realizáciu servisného zásahu vzdialenou správou je potrebné prevziať a spustiť aplikáciu Teamviewer

Hot-line:
0903 959 381

Pracovné dni 8.00 – 16.30.

Preventívne prehliadky ekonomického systému Money S3

Tak ako vaše auto aj ekonomický systém vyžaduje pre bezproblémový chod pravidelnú údržbu. Všetkým používateľom Money S3 preto ponúkame cenovo zvýhodnené servisné prehliadky ekonomického systému.

Za paušálny poplatok 60€ vám urobíme preventívnu prehliadku zostavenú z týchto úkonov:

  • Základná verifikácia dát: verifikácia Všeobecná, Dokladová a Účtovná
  • Kontrola parametrizácie systému: kontrola nastavenia tvorby záloh, kontrola nastavenia Agendy, Účtovného roka a celého Používateľského nastavenia
  • Kontrola inštalácie a všetkých súborov, ktoré sú súčasťou Money S3: ak bude k dispozícii PC s inštaláciou Money S3, urobíme kontrolu inštalácie a overíme, či je program nainštalovaný korektne a v akých adresároch. Skontrolujeme aktuálne potrebné knižnice pre korektný chod Money S3. Je možné nastaviť trvalé odstraňovanie dočasných súborov, ktoré môžu spôsobovať chybové stavy Money S3: nainštalujeme *.bat súbor, ktorý pri spustení Money S3 bude automaticky odmazávať všetky dočasné súbory v priečinku TMP.
  • Drobné úpravy tlačových výstupov: skontrolujeme nastavenie používaných tlačových zostáv (prípadná aktualizácia z pripravených zoznamov). Je možné aj doplnenie dostupných polí v tlačovej zostave
  • Identifikácia nesprávnych metodických postupov práce s Money S3: odporučíme vám konfiguráciu účtovania a skladovej evidencie, spracovanie Reverse charge a Intrastatu

Objednávky preventívnych prehliadok budú vybavované v poradí, v akom boli doručené; termíny prehliadok budú dohodnuté na základe zaslanej objednávky podľa časových možností konzultantov.

Rozsah hore uvedených servisných úkonov je stanovený na max. 2 hodiny za celkovú zvýhodnenú cenu 60€ bez DPH. Cena nezahŕňa cestovné náklady a náklady na služby spojené s odstránením problémov, ktoré budú zistené na garančnej prehliadke.

Cestovné náklady a služby nad rámec preventívnej prehliadky sú spoplatnené podľa platného cenníka.(39,50€/hod.; 0,40€/km)

Uvedené ceny sú bez DPH

V prípade záujmu o naše služby, nás neváhajte kontaktovať e-mailom,
alebo telefonicky.: 036 / 6 333 070, 071
prípadne osobne tu
Radi vám pomôžeme a poradíme.

Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular