logo
Servis na diaľku

Pre realizáciu servisného zásahu vzdialenou správou je potrebné prevziať a spustiť aplikáciu Teamviewer

Hot-line:
0903 959 381

Pracovné dni 8.00 – 16.30.

Goose and Duck Shop, s.r.o. - pokladničný a predajný systém Money S3 + S3 Kasa

 

  Odvetvie: Obchod
Zameranie: Čerstvé, chladené hydinové mäso
Miesto: Levice, Nitriansky kraj
Počet používateľov: 1
Ostrá prevádzka: júl 2010
Kontakt: Ing. Michal Prišťák, 036-6333070,1

Základná charakteristika:

Spoločnosť Goose and Duck Shop, s.r.o. je obchodná spoločnosť, rozbiehajúca na slovenskom trhu sieť predajní s chladeným hydinovým mäsom z dovozu. Kvalitný tovar je dovážaný z Maďarska, a pochádza z vonkajších chovov súkromných fariem. Snahou majiteľov je vybudovať sieť predajní po území slovenska.

Základné informácie o Money S3 - účtovnom, skladovom a  S3 Kasa - predajnom systéme.

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, ktorý slúži k priamemu maloobchodnému predaju cez pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň. Je maximálne prispôsobený rýchlemu predaju zásob, so zvláštnym zreteľom na ovládanie pomocou klávesnice (všetky funkcie potrebné k predaju je možné voliť pomocou klávesových skratiek). Money S3 Kasa podporuje pokladničné komponenty – zásuvka, displej, snímač. Money S3 Kasa pracuje ako on-line klient nad dátami vytvorenými v programe Money S3. K predaju používa štandardný doklad z Money S3 – predajku a umožňuje on-line výber a odpis skladových zásob, tlač predajok, používanie cenových hladín vrátane partnerských, úhradu nepeňažitými platidlami a tvorbu informačných zostáv. Vzhľadom k tomu, že program je určený na požívanie v predajniach, nie je možné uskutočňovať nákup, zmeny predajných cien na kartách zásob, ani zaobstarávanie nových zásob (to sa deje priamo v Money S3).

Hlavné požiadavky, ktoré bolo treba splniť:

 • Jednoduchý a prehľadný skladový a účtovný predajný systém.
 • Priamy predaj váženého tovaru nad skladovými zásobami.
 • Potreba vyhovieť zákonu č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Možnosť naskladnenia a predaja tovaru cez snímače čiarových kódov.
 • Možnosť generovania a tlače čiarových kódov priamo zo systému.
 • Potreba evidencie dátumov minimálnej spotreby tovaru.
 • Potreba tlače samolepiacich štítkov s popisom tovaru, dátumom spotreby, hmotnosťou, čiar. kódom... 
 • Možnosť tlače hmotnosti z váh v čiarovom kóde a následnej možnosti načítania hmotnosti do predajného softvéru cez snímače čiarových kódov.
 • Možnosť on-line/off-line prepojenia na externú účtovnú kanceláriu.
 • Možnosť prechodu na výkonnejší informačný systém.

Postup implementácie:

25.06.2010 - inštalácia a nastavenie PC (operačný systém, ...)
26.06.2010 - inštalácia Money S3 a S3 Kasa Prof. - parametrizácia systému.
26.06.2010 - inštalácia a nasadenie fiškálnej tlačiarne VAROS FT4000
27.06.2010 - inštalácia a nasadenie váhy Mettler Toledo bPro-U2
28.06.2010 - školenie zamestnancov.
01.07.2010 - podpora pri nábehu na ostrú prevádzku.
01.09.2010 - Predajňa SQL - prezentácia možností off-line predaja nad dátami Money S3.
prezentácia načítavania hmotnosti predávaného produktu priamo z vytlačeného čiarového kódu produktu z váhy.

Prínosy získané implementáciou navrhnutého systému

 • Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie pre predajnú činnosť.
 • Priamy maloobchodný predaj nad skladovými zásobami
 • Prehľadná skladová evidencia, rozdelenie tovarov do tovarových skupín.
 • Generovanie a tlač čiarových kódov priamo zo systému.
 • Predaj váženého tovaru cez snímače čiarového kódu.
 • Možnosť on-line prepojenia predajných miest do jednej centrálnej databázy cez VPN a internet.
 • Možnosť off-line predaja na predajniach s minimalizovaním prestojov pri výpadku spojenia.
 • Pripravenosť na ďalšie rozširovanie systému pre obchodné miesta.

Použité moduly Money S3 a ďalšie systémy:

Money S3 Small Business Fiškálna tlačiareň VAROS FT4000
Money S3 Kasa Profesional Snímač čiar. kódov Voyager 9540
Print Card Váha Mettler Toledo bPro-U2
Predajňa SQL  

 

Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular