logo
Servis na diaľku

Pre realizáciu servisného zásahu vzdialenou správou je potrebné prevziať a spustiť aplikáciu Teamviewer

Hot-line:
0903 959 381

Pracovné dni 8.00 – 16.30.

Sieťová infraštruktúra

Sieťová infraštruktúra je nedeliteľnou súčasťou IT systémov. Je základom fungovania ľubovolného informačného systému prevádzkovaného na viac ako jednom PC.

Zaoberáme sa kompletnou dodávkou dátových sietí v postupnosti: Návrh, projekcia, realizácia, údržba...

Pasívne sieťové prvky (štruktúrovaná kabeláž):

cables

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry moderných lokálnych počítačových sietí (LAN). Základnou vlastnosťou štruktúrovanej kabeláže je jej univerzálnosť, ktorá zaručí použiteľnosť jednotnej kabeláže pre potrebu prenosu dát a hlasu, ale tiež i obrazu, zabezpečovacieho systému a prenos informácií pre meranie a reguláciu. Môže sa jednať o kabeláž:

 • metalickú - používa sa hlavne pri prenosových rýchlostiach do 10Gbps na 100 m
 • optickú - používa sa hlavne pri väčších vzdialenostiach, vyšších prenosových rýchlostiach (teoreticky neobmedzené – dnes bežne 10Gbps), vyznačuje sa odolnosťou proti rušeniu. Optické káble sú ideálne pre inštalácie v prostredí s elektromagnetickým rušením (výrobné haly), odpadá tým problematika súbežnosti v trasách so silovými rozvodmi. Používa sa ako hlavné propojenie medzi dátovými centrami a to ako v rámci objektu, tak i medzi objektami v rámci areálu, mesta, atď.

Aktívne sieťové prvky:

Aktívne prvky LAN sú zariadenia, ktoré navzájom prepájajú všetky komponenty počítačovej siete vo vnútri budovy alebo areálu. ako sú počítače, servery, tlačiarne, IP telefóny a podobne. A práve aktívne prvky ovplyvňujú kľúčové parametre siete, ktorými sú:

 • logická topológia
 • priepustnosť
 • rýchlosť
 • škálovatelnosť

Medzi aktívne sieťové prvky, ktoré zasahujú do diania v počítačovej sieti patria: switch

 • opakovač (repeater) - zosilňuje a zregeneruje prenášaný elektrický signál. Je to najjednoduchší aktívny prvok. Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov
 • prevodník (transceiver) - zosilňuje prenášaný signál a premieňa ho z jedného typu na iný
 • rozbočovač (hub) - základná funkcia je rozbočovanie signálu a vetvenie siete. Je dôležitým prvkom hviezdicovej topológie. Používa sa na pripojenie viacerých koncových zariadení.
 • most (bridge) - sieťové zariadenie, ktoré sa využíva pri prepojení dvoch LAN sietí. Jeho hlavnou úlohou je preposielať pakety do vzájomne prepojených sietí na základe analýzy ich adries. Taktiež zosilňuje prenášaný signál a pracuje na druhej – linkovej vrstve ISO/OSI modelu. Umožňuje rozdeliť veľkú sieť na menšie jednotky a tým zlepšiť jej parametre. Slúži ako ochrana proti nebezpečným sieťovým chybám a umožňuje predĺženie siete. Výhodou je, že dokáže prepojiť dve siete rôznych štandardov.
 • prepínač (switch) - funkčne je podobný mostu, môžeme ho označiť aj ako viacportový most. Posiela údaje len na ten port, pre ktorý sú určené. Filtrácia paketov prebieha medzi jednotlivými portami. Prichádzajúce pakety filtruje na základe adresy alebo protokolu a posiela ich ďalej.
 • smerovač (router) - sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami. Používa sa na prepájanie rôznych sietí s rovnakým prenosovým protokolom. Jeho hlavnou úlohou je smerovať dáta v sieti.
 • kombinácia most/smerovač (brouter) - kombinuje prepojovacie funkcie mosta a smerovača. Jeho potreba vyplýva z potreby prepojovania rôznych typov siete LAN a rôznych prenosových protokolov.
 • brána (gateway) - najzložitejší aktívny prepojovací prvok siete. Používa sa pre prepojovanie úplne odlišných sieťových architektúr. Musí zabezpečiť prevod medzi odlišnými sieťovými koncepciami.
Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular