logo

Kvalifikovaný certifikát - Zaručený elektronický podpis

Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle zákona o elektronickom podpise (zákon č. 215/2002 Zb., v platnom znení). Kvalifikovaný certifikát je štandardizovaný aj v rámci Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES) Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Kvalifikovaný certifikát je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej komunikácie občanov so štátnou správou a samosprávou, rovnako ako komerčných aplikácií. Tento produkt využijú všetci občania, firmy a úrady. Vysokú pridanú hodnotu prináša aj špecifickým skupinám, ako sú lekári, advokáti, alebo firmám komunikujúcim s daňovými úradmi, so zdravotnými poisťovňami, s colnými úradmi, súdmi, obchodným registrom, katastrom nehnuteľností a pod.

Pre firmy i ostatných užívateľov znamená používanie kvalifikovaného certifikátu výraznú časovú úsporu a voľnosť (napr. odpadá nutnosť komunikovať s úradmi iba v úradných hodinách).

Z technologického pohľadu je možné využiť kvalifikovaný certifikát na vytváranie zaručeného elektronického podpisu, overovanie elektronických podpisov a zabezpečenie nepopierateľnosti (väzba medzi dokumentom a osobou vytvárajúcou elektronický podpis). Použitie kvalifikovaného certifikátu pre ďalšie úkony, ako je napríklad šifrovanie prenášaných správ, je obmedzené legislatívou.

Používanie kvalifikovaného certifikátu

Platnosť kvalifikovaného certifikátu je stanovená na jeden rok (365 dní). Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť a certifikát nie je ďalej možné používať pre účely, na ktoré bol vydaný. Pred uplynutím tejto lehoty budete o blížiacom sa uplynutí doby jeho planosti informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.

Kvalifikovaný certifikát možno vydať pre:

  • fyzickú osobu,
  • zamestnanca.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri podaní žiadosti o certifikát:

Kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti o kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

  • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
  • sekundárny identifikačný doklad (pas, vodičný preukaz, …)
  • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Zamestnanecký kvalifikovaný certifikát

Pri podaní žiadosti o zamestnanecký kvalifikovaný certifikát je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:

  • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
  • sekundárny identifikačný doklad (pas, vodičný preukaz, …)
  • súhlas s vydaním zamestnaneckého certifikátu [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]
  • doklad o existencii zamestnávateľa
  • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) |Acrobat (PDF) ]

Zaručený elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

Základnú Informáciu o cenách nájdete v Cenníku Registračnej autority.

V prípade záujmu o bližšie informácie, nás neváhajte kontaktovať e-mailom,
alebo telefonicky.: 036 / 6 333 070, 071
Ing. Tatiana Prišťáková 0904 250 502
itech(zav)itech.sk

Novinky

Záchrana dát - DATARECOVERY

Našim partnerom pri záchrane dát je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o., ktorá patrí medzi jednotku v oblasti záchrany a obnovy dát na Slovensku i v Čechách. Spoločnosť vlastní unikátne a komplexne vybavené laboratórium, jediné svojho druhu v strednej Európe. Viac informácií na www.datarecovery.eu.

Bezplatné prezentácie noviniek Money S3 pre rok 2015

Nové Money S3 pre rok 2015 má niekoľko významných noviniek. Pozývame Vás na bezplatné prezentácie zamerané na zmeny a novinky.

Najlepší partner 2013/2014

Spoločnosť Cígler Software a.s. ocenila svojich najúspešnejších partnerov za rok 2013/2014 z Českej Republiky a Slovenska. Získali sme ocenenie "Najlepší predajca 2013/2014" na Slovensku.

Partneri
Výrobca a distribútor pokladničných systémov
DIGIPRO
DATARECOVERY

 

Kontakty

prevádzka:      J. Švermu 28, Levice (10. ulica)
telefón.:           036 6 333 070, 071
fax:                   036 6 333 072
mobil:              0903 959 381, 0904 250 502
e-mail:             itech@itech.sk
napíšte nám: kontaktny formular